Mededelingen

Op de algemene leden vergadering 26 maart 2016 is gekozen als secretaris: Chantal Tersteege.

Op de vorige Algemene Ledenvergadering is de heer Bas Goemans aangetreden als hoofd Bouwcommissie. Hij heeft als eerste assistent Rob Halsema en als tweede assistent (reserve) Robin Oosterbroek.

Aanvragen van bouwkundige aard worden dus voortaan door hen beoordeeld. Aanvragen lopen altijd via het bestuur. Dus een briefje invullen en bij het bestuur indienen.

Op dezelfde ledenvergadering is Sabine Liese, van tuin 76, aan het bestuur toegevoegd als Penningmeester, in plaats van de oorspronkelijke penningmeester (Bert Siepkes) en de interim penningmeester (Cor Raats).