Inschrijven Ons Buiten

Op de algemene leden vergadering 23 februari 2020 is besloten dat het inschrijven bij de vereniging via de inschrijf commissie gaat. Deze commissie bestaat uit 2 leden, te weten Ingird Hesp en Petra van Es. Na uitnodiging wordt er een intake gesprek gehouden met de kandidaat.

Wanneer de kandidaat een mail stuurt naar inschrijvenonsbuiten@outlook.com, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek op de tuin. Ook kun je nu een formulier invullen op de website. De commissie adviseert dan het bestuur, waarna het bestuur de kandidaat uitnodigt voor inschrijving. Deze commissie is in het leven geroepen, omdat er te veel mensen een tuin willen hebben, zonder tuinieren in ogenschouw te hebben. Door deze
commissie kunnen we de mensen beter screenen.

Namens het dagelijks bestuur

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.