Uitnodiging ALV 17-09-2022

Graag nodigt het bestuur u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 17 september van 10.00 – 12.00 uur bij Wijkcentrum De Wereld


We starten graag op tijd. Wijkcentrum de Wereld is gevestigd aan de Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem.

We bespreken graag de volgende agendapunten met u:

  • Herdenking leden die ons ontvallen zijn
  • Tuin van het jaar
  • Bekendmaken stemmen bestuursverkiezingen 2 juli
  • Algehele financiële situatie vereniging.
  • Overgaan tot voorschotten voor elektra en water (stemming)
  • Aanpassen contributie (stemming)
  • Kantine. We praten jullie graag bij over de stand van zaken en de leden wordt de mogelijkheid geboden te stemmen over een deel van de afhandeling
  • Voorzet 90-jarig jubileum volgend jaar

Wilt u een agenda punt toevoegen s.v.p. mailen naar bestuur@atv-onsbuiten.nl.

Namens het voltallig bestuur hopen we u de 17e te mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,

Jeroen Schneiders – Voorzitter
Merel Lammers – Secretaris
Bianca Bok – Penningmeester
Floor Hooft
Iris Cox
Julia Weller
Bert Russel

Terug naar overzicht