Vereniging


De volgende Algemene Ledenvergadering zal in het voorjaar van 2023 plaatsvinden.


Notulen ledenvergadering


Download hier de statuten
Download reglementen