Vereniging

De volgende Algemen Leden Vergadering zal in het voorjaar 2023 plaatsvinden


Notulen ledenvergadering

Download hier de statuten
Download reglementen