Wiet Kweken

Mocht het bestuur dit toch ontdekken, dan zal dit zonder waarschuwing worden verwijderd. Bij herhaling volgt royement en verwijdering van de tuin. Wiet kweken is bij wet verboden, dus ook de politie surveilleert regelmatig op het terrein.
NB. Voor medicinaal gebruik en kweken zijn geen ontheffingen mogelijk.
*Bij besluit bestuursvergadering 18 juni 2018.