Inschrijven Ons Buiten

Omdat er grote belangstelling is voor een tuin op ons complex hebben wij een inschrijf stop voor nieuwe leden. Deze inschrijfstop geldt in ieder geval nog voor heel 2022. Ik zal uw naam en mailadres noteren en via de mail laten weten wanneer wij weer kunnen starten met inschrijfgesprekken.

Als er een inschrijfgesprek is geweest, geven wij een advies aan het bestuur. Bij een positief advies, neemt het bestuur contact met U op. Het bestuur maakt met U een afspraak voor een definitieve inschrijving en tijdens dit gesprek kunt U vragen stellen over de kosten, wachttijden en statuten.

Op de algemene leden vergadering 23 februari 2020 is besloten dat het inschrijven bij de vereniging via de inschrijf commissie gaat. Deze commissie bestaat uit 2 leden, te weten Ingird Hesp en Petra van Es. Na uitnodiging wordt er een intake gesprek gehouden met de kandidaat.

Namens het dagelijks bestuur