Procedure Tuinverkoop ATV Ons Buiten

Indien een lid van de vereniging wil stoppen met zijn of haar tuin, is de procedure als volgt:

 • Betreffend lid neemt contact op met het bestuur via de bestuur mail: bestuur@atv-onsbuiten.nl
 • Er wordt een afspraak gemaakt in de bestuurskamer, waarbij het lid een beëindiging formulier invult.
 • Het hoofd bouwcommissie zal dan volgens AVVN-richtlijnen een netto taxatie maken van het casco huisje op de tuin. Gereedschappen etc. vallen daarbuiten.
 • De kosten van elektra aansluiting (€300,00) en water aansluiting (€150,00) staan los van de taxatiewaarde.
 • De eerste twee weken wordt de tuin intern aan andere leden aangeboden die willen wisselen van tuin. Hierbij wordt aangegeven wat de taxatiewaarde is en wat de vraagprijs is.
 • Na twee weken wordt de tuin aangeboden aan de ingeschreven aspirant leden die op de wachtlijst staan, waarbij wederom taxatiewaarde en vraagprijs doorgegeven worden.
 • Indien beiden toestemming geven zal het bestuur de tuineigenaar en het aspirant-lid in contact brengen met elkaar.
 • Wanneer de tuineigenaar en het aspirant-lid een overeenkomst hebben, zal het bestuur van ATV Ons Buiten optreden als notaris.
 • Het aspirant-lid stort het overeengekomen bedrag op de rekening van ATV Ons Buiten.
 • Tuineigenaar en aspirant-lid maken een afspraak op kantoor voor de overdracht van sleutels en toegangsdruppels. Het aspirant-lid tekent dan ook voor het lidmaatschap, regelementen en statuten.
 • De penningmeester heeft een overzicht klaar van de te verrekenen bedragen als water en elektraverbruik, waarbij vooraf door de terreinbeheerder of de Bouwcommissie de meterstanden zijn opgenomen. Ook eventuele niet betaalde contributie wordt hier verrekend.
 • Na verrekening van de openstaande posten maakt de penningmeester binnen 24 uur het bedrag over op de rekening van het oud-lid.