Tuinbeurten

Samen zorgen we ervoor dat onze tuinvereniging er goed bij staat. Elke tuinder is verplicht om 3 keer per jaar een tuinbeurt te doen. Er wordt elk jaar een nieuw werkrooster gemaakt. Deze wordt per email verstuurt, staat op de website en hangt op het mededelingen bord bij de toiletten.

Leden worden geacht zich tussen 09.00 en 09.20 uur op de desbetreffende zaterdag aan te melden. Er is dan de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met medetuinders. De tuinbeurt begint om 09.30 uur. De tuinbeurt duurt tot 11.30 uur.

Graag melden vanaf 09:15 uur bij Rini Meijer, de coördinator van de tuinbeurten. Wees op tijd. Tuinleden die zich later dan 9.30 uur melden kunnen die dag geen deel meer nemen aan de tuinbeurt en zullen een andere dag moeten inhalen. Rini zal bij aanmelden een stempel bij je tuinnummer zetten. Bij vertrek meld je jezelf ook weer af bij Rini en wordt er een stempel geplaatst dat je de tuinbeurt hebt gedaan. Het is de tuinder zijn eigen verantwoordelijkheid dat er 2 stempels per beurt worden gezet.

Vanaf seizoen 2023 zullen er 3 vrijdag avonden worden ingeroosterd van 19:30 uur tot en met 21:30 uur. aanmeldem kan tussen 19.00 en 19.20. Dit is voor de leden die absoluut niet op zaterdag kunnen. Zorg dan dat je hierbij aanwezig bent.


De data's voor deze werkbeurten zijn in 2023 op:
vrijdag 12 mei
vrijdag 14 juli
vrijdag 1 september

Als je verhinderd bent op de datum dat je ingeroosterd bent, hoef je dit niet te melden. Je kunt de tuinbeurt op een later tijdstip inhalen. De tuinbeurt blijft een verplichting en je dient de tuinbeurt wel in hetzelfde seizoen in te halen. Ook kun je iemand anders in jouw plaats de tuinbeurt(en) laten doen – zorg dat ze zich aan- en afmelden op jouw tuinnummer. Volgens de statuten van de vereniging artikel 6 lid 7, punt A t/m G krijg je een boete bij verzuim van een tuinbeurt. Er wordt ook een aantekening gemaakt in je dossier. Deze boete is vastgesteld op de algemene leden vergadering van 26 maart 2016 op €75,00 per keer. De boetes worden aan het einde van het seizoen opgesteld door het bestuur en verzonden door de penningmeester.

Een tuinbeurt kan maar door 1 lid gedaan worden. Dit houdt in dat als je met meerdere mensen een tuinbeurt komt doen, dat dit alleen telt voor 1 tuinbeurt. Natuurlijk zijn we blij als je met meerdere mensen komt! Vele handen maken licht werk. Vrijwilligerswerk voor de vereniging is niet in te ruilen voor een tuinbeurt. Je hoeft geen tuinbeurten meer te doen als je 70+ bent. Sta je wel ingeroosterd, meld dit dan even.

Zorg ervoor dat je kleding aan hebt die vies mag worden. Ook zien we graag dat je al handschoenen mee hebt. Materiaal wat je denkt te kunnen gebruiken tijdens de tuinbeurt is altijd welkom. Er is echter ook materiaal aanwezig.

We zijn een vereniging en samen met de leden moeten we de werkzaamheden op het complex doen.

Wist u dat er iedere zaterdagochtend een koffiemoment wordt georganiseerd voor leden die het leuk vinden om een praatje te maken met medetuinders? U bent van harte welkom tussen 09.00 en 10.30 uur!


Het werkrooster voor 2023 vind je hier: Rooster_werkbeurten_2023_1.pdf